Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień otwarty w Przed­szkolu Miej­skim dla dzieci z Ukrainy

W piąt­kowe przed­połu­dnie w Przed­szkolu Miej­skim w Pako­ści odbył się dzień otwarty dla dzieci z Ukrainy oraz ich opiekunów. Była to świetna okazja do zapoznania się z nowocześnie wyposażonymi salami oraz kadrą pedagogiczną.

Czytaj więcej: Dzień otwarty w Przed­szkolu Miej­skim dla dzieci z Ukrainy

Apel do Sejmu i rządu w sprawie manuskryptu Książ­nicy Kopernikańskiej

Mar­szałek Piotr Cał­becki jest inicjatorem pod­pisanej dnia 14 lutego deklaracji z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad posel­skim projek­tem ustawy o prze­kazaniu na rzecz Węgier cen­nego manuskryptu będącego własno­ścią toruń­skiej Książ­nicy Kopernikańskiej.

Czytaj więcej: Apel do Sejmu i rządu w sprawie manuskryptu Książ­nicy Koper­nikań­skiej

80. rocz­nica Armii Krajowej

Z okazji 80. rocz­nicy prze­mianowania Związku Walki Zbroj­nej na Armię Krajową przed­stawiciele Koła Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej w Pako­ści wzięli udział w uroczystych obchodach upamięt­niających tę naj­więk­szą pod­ziemną armię Europy, które miały miej­sce wczoraj w Kościele Gar­nizonowym w Bydgoszczy.

Czytaj więcej: 80. rocz­nica Armii Krajowej

Prze­żyjmy to jesz­cze raz!

Szanowni Pań­stwo,
Miło jest nam poin­for­mować, iż V Biesiadę Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pako­ści” po raz drugi będzie można obej­rzeć w telewizji! Emisja odbędzie się 13 lutego 2022r. (nie­dziela) o godz. 19.40 r., natomiast II część biesiady odbędzie się 20 lutego 2022r. (nie­dziela) o godz. 19.40 na antenie telewizji TVS.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD