Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ruszyły zapisy do ogól­nopol­skich kon­kur­sów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pięt­na­ście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogól­nopol­skich kon­kur­sach przy­gotowanych pod­czas wyjąt­kowego święta — Festiwalu Kół Gospodyń Wiej­skich „Pol­ska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiej­skich może wziąć udział w dowol­nej licz­bie konkursów.

Czytaj więcej: Ruszyły zapisy do ogól­nopol­skich kon­kur­sów dla Kół Gospodyń Wiej­skich

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD