Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs trwa, wygraj aparat!

Przy­pominamy o kon­kur­sie z okazji 10-​lecia wstąpienia Pol­ski do Unii Europej­skiej. Aby wziąć udział wystar­czy wypeł­nić ankietę kon­kur­sową i dostar­czyć do siedziby Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11, do 24 czerwca 2014r.

pdfANKIETA1.45 MB

Uczciliśmy Święto Wolności

Dnia 4 czerwca pako­ścianie uczcili Święto 25-​lecia Wol­no­ści. Nad imprezą patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Czytaj więcej: Uczciliśmy Święto Wol­no­ści

Kujawsko-​Pomorskie: GŁOSUJEMY!

Nasze wojewódz­two zasługuje na własnych reprezen­tan­tów w Par­lamen­cie Europej­skim. Tylko dzięki nim nasz głos będzie w Bruk­seli słyszalny, a nasze potrzeby i postulaty brane pod uwagę. Jak to sprawić? Wszystko zależy od frekwen­cji przy urnach 25 maja. Mar­szałek Piotr Cał­becki zachęca do aktyw­no­ści obywatel­skiej i zapowiada nagrody dla najaktywniejszych.

Czytaj więcej: Kujawsko-​Pomorskie: GŁOSUJEMY!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD