Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ankieta w sprawie Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020. Propozycje można składać anonimowo poprzez wypeł­nienie poniż­szej ankiety.

Adresy e-​mail prze­syłających wypeł­nioną ankietę nie będą w żaden spo­sób przetwarzane.

PRZYJ­MOWANIE PROPOZYCJI ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Pako­ścianie” propagują folk­lor Kujaw już 35 lat !

Historia zespołu „Pako­ścianie” roz­poczyna się w 1978 roku, kiedy to z inicjatywy Marii Wir­skiej oraz Marii Prąt­nic­kiej zawiązano grupę. Od samego początku działal­no­ści zespół tworzy reper­tuar w opar­ciu o tradycję Kujaw, czego dowodem są nie tylko prezen­towane pieśni i tańce, ale rów­nież oryginalne stroje ludowe.

Czytaj więcej: „Pako­ścianie” propagują folk­lor Kujaw już 35 lat !

Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

Trudno wymienić jed­nym tchem wszyst­kie potrawy ser­wowane przez Koło Gospodyń Wiej­skich oraz Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość na Dożyn­kach Wojewódz­kich odbywających się w minioną nie­dzielę 9 września br. w Rypinie.

Czytaj więcej: Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

II Kujawsko-​Pałucki letni rajd trak­torów na polach Wielowsi

II Kujawsko-​Pomorski Letni Rajd Trak­torów przy­ciągnął ponow­nie do Wielowsi rzesze widzów, którzy podziwiali tę nie­typową rywalizację spor­tową. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś oraz parafia p. w. św. Bonawen­tury w Pako­ści, które już drugi raz w tym roku przy­gotowały taką imprezę, tym razem w aurze koń­czącego się lata.

Czytaj więcej: II Kujawsko-​Pałucki letni rajd trak­torów na polach Wielowsi

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD