Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Lip­cowe Wiadomo­ści Pakoskie już w sprzedaży

Lip­cowe wydanie Wiadomo­ści Pakoskich jest już w sprzedaży na terenie miasta i gminy.
W numerze m.in.:

  • Dni Pako­ści,
  • Infor­macje z OPS,
  • Infor­macja o działal­no­ści burmistrza,
  • XXXI, XXXII Sesja Rady Miejskiej,
  • Suk­cesy strongmana…

wiad_pak_lipiec_2010


Czerw­cowe Wiadomo­ści Pakoskie już w sprzedaży

W czerw­cowych Wiadomo­ściach Pakoskich:

- rusza budowa drugiego Orlika w Pako­ści
- infor­macje z OPS i placówek oświatowych
- z prac Ratusza, infor­macje kul­turalne i spor­towe
- zapowiedź Dni Pakości…

Czytaj więcej: Czerw­cowe Wiadomo­ści Pakoskie już w sprzedaży

Wiadomo­ści Pakoskie dzieciom

wiad_pak_05.2010_min

Z okazji Dnia Dziecka w majowym wydaniu Wiadomo­ści Pakoskich znaj­dzie się płyta z piosen­kami dla naszych milusiń­skich w wykonaniu zespołu VAGANDO działającego przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

W numerze m. in:

Czytaj więcej: Wiadomo­ści Pakoskie dzieciom

W kwiet­niowych Wiadomo­ściach Pakoskich

W numerze Wiadomo­ści Pakoskich na miesiąc kwiecień m. in. infor­macje z obchodów Rocz­nicy Katyń­skiej oraz infor­macje ze spo­tkania w sprawie moż­liwo­ści ograniczenia ruchu samo­chodów ciężarowych, które miało miej­sce 31 marca 2010 r. w sali sesyj­nej Ratusza.

Czytaj więcej: W kwiet­niowych Wiadomo­ściach Pakoskich

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD