Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Złota Skiba trafiła do Łącka

W sobotę 8 czerwca 2013 r. na boisku w Wielowsi odbył się III Tur­niej Wsi. Impreza przy pięk­nej słonecz­nej pogodzie zgromadziła tłumy miesz­kań­ców. Biorące w Tur­nieju sołec­twa rywalizowały w roz­gryw­kach pił­kar­skich, a także nie­zwykle widowiskowym rzucie broną i ubijaniu jaj przy pomocy cepa…,a wszystko to okraszone zabaw­nymi komen­tarzami ojca Kor­diana, który wcielił się w rolę kon­feran­sjera imprezy.

Czytaj więcej: Złota Skiba trafiła do Łącka

Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyła Fabryka Wag Kalisto

IV Tur­niej Firm w Piłce Noż­nej o Puchar Bur­mistrza Pako­ści zakoń­czył się wygraną drużyny Fabryki Wag Kalisto. Impreza została zor­ganizowana 14 lipca br. przez Ochot­niczą Straż Pożarną w Pako­ści na Stadionie Miejskim.

Czytaj więcej: Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyła Fabryka Wag Kalisto

Pik­nik z LGD z gęsią w tle

LGD Czar­noziem na soli zaprasza wszyst­kich miesz­kań­ców gminy Pakość w dniu 19 maja 2012 r. (sobota) do Kołudy Wiel­kiej, gdzie o godz. 12:00 roz­pocz­nie się Pik­nik LGD z gęsią w tle. W programie prze­widziane są: występy artystów i zespołów reprezen­tujących poszczególne gminy, kon­kursy dla dorosłych i dzieci, liczne stoiska gastronomiczne, bez­płatny plac zabaw i kula zorbing.

Czytaj więcej: Pik­nik z LGD z gęsią w tle

II Tur­niej Wsi o Złotą Skibę

Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś zaprasza wszyst­kich miesz­kań­ców gminy na II Tur­niej Wsi o Złotą Skibę, który odbędzie się 12 maja 2012r. na boisku spor­towym w Wielowsi. Początek imprezy o godz. 11.00. Rywalizują przed­stawiciele sołectw. Dla publicz­no­ści zaplanowany jest udział w konkursach.

Czytaj więcej: II Tur­niej Wsi o Złotą Skibę

Wrześniowe Wiadomo­ści Pakoskie w sprzedaży

wiad_pak_09_2010 We wrześniowych Wiadomo­ściach Pakoskich m.in.: Dożynki Gminne, Mistrzyni z Pako­ści, XX lat Wiadomo­ści Pakoskich, Okiem naukowca, Roz­poczęcie nowego roku szkol­nego, Infor­macja o działal­no­ści bur­mistrza, Bitwa pod Mątwami, Wie­ści kul­turalne, Na sygnale, Sport…
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD