Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na IV zlot samochodów

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza na IV Spot Mer­cedes Benz Kujawy, który odbędzie się 19 września na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Czytaj więcej: Zapraszamy na IV zlot samo­chodów

81 rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu dzisiej­szym przy­pada 81. rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej — naj­więk­szego i naj­okrut­niej­szego kon­fliktu zbroj­nego w dziejach świata.

Czytaj więcej: 81 rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

76 rocz­nica wybuchu Powstania Warszawskiego

W godzinę „W” 1 sierp­nia br. władze samorządowe na czele z bur­mistrzem Pako­ści Zyg­mun­tem Groniem, radni oraz miesz­kańcy Pako­ści spo­tkali się na placu Armii Krajowej by oddać hołd Powstań­com Warszawskim.

Czytaj więcej: 76 rocz­nica wybuchu Powstania War­szaw­skiego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD