Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

VI Biesiada Śląskich Szlagierów już niedługo!

Dla wszyst­kich miłośników biesiad i śląskich szlagierów po raz kolejny szykuje się nie­zapo­mniana impreza.

Już 11 czerwca na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbędzie się VI Biesiada Śląskich Szlagierów „U Zyg­munta”. Biesiadę poprowadzi zabawny duet prezen­terów radiowych — Eugeniusz Witek „Geno” oraz Andrzej Miś. Pod­czas biesiady wystąpi „śmietanka” śląskiej sceny.

Lekka, wesoła muzyka, prze­platana humorystycz­nymi aneg­dotami, jej przyjemne brzmienie, regionalny język i ogromna dawka pozytyw­nej ener­gii – to bez wąt­pienia wielki atut zbliżającej się biesiady! Gwaran­tujemy, że będzie to radosne, roz­tań­czone i roz­śpiewane wydarzenie!

biesiada 2022 plakat