Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

W związku z elek­tronizacją zamówień publicz­nych, która obowiązuje od 2021 roku, oraz korzystaniem przez Gminę Pakość z plat­formy zakupowej obsługującej postępowania o udzielenie zamówień publicz­nych, zachęcamy Wykonaw­ców do zapisania się na dar­mowe szkolenie z pod­pisów elektronicznych.

Poniżej link do szkolenia, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) pn.: „JAK POD­PISYWAĆ W PRZETARGACH”.

https://​akademia​.prze​tar​gowa​.pl/​p​o​d​p​i​s​y​-​d​l​a​-​w​y​k​o​n​a​w​c​o​w​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​w​e​b​s​i​t​e​&​a​m​p​;​u​t​m​_​m​e​d​i​u​m​=​C​T​A​&​a​m​p​;​u​t​m​_​c​a​m​p​a​i​g​n​=​&​a​m​p​;​u​t​m​_​c​o​n​t​e​n​t=

Wykonawco na szkoleniu dowiesz się o:
- rodzajach i for­matach pod­pisów,
- prawidłowym złożeniu pod­pisu,
- aspek­tach tech­nicz­nych wpływających na pod­pisywanie,
- dozwolonych for­matach plików
…i wiele innych!

Wydarzenie jest w pełni bezpłatne!

Szkolenie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD