Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Czekamy na Pań­stwa pomysły do Strategii Roz­woju Gminy Pakość

Samorząd przy­stąpił do prac nad „Strategią roz­woju gminy”, która określi szanse oraz zagrożenia w roz­woju gminy i na ich pod­stawie ustali kierunki działań na następne lata. Strategia będzie „wizją roz­woju”, a także zapisem kroków, które należy pod­jąć, aby ten stan osiągnąć. Stąd też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypeł­nienie ankiety, która daje Pań­stwu moż­liwość wypowiedzenia się zarówno na temat obec­nych warun­ków życia w gminie, jak rów­nież działań, które należy pod­jąć w przy­szło­ści. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej złożenie lub prze­słanie do dnia 27 marca b.r. do Biura Podaw­czego Urzędu Miej­skiego w Pako­ści. Można to zrobić rów­nież w for­mie elek­tronicz­nej na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

For­mularz ankiety w pliku PDF

For­mularz ankiety w pliku Word

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD