Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Od 1 lipca 2021 r. każdy wła­ściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć do Bur­mistrza deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zgod­nie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter­momoder­nizacji i remon­tów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Szczegóły w załączeniu.

Cen­tralna Ewiden­cja Emisyj­no­ści Budyn­ków — infor­mator1.10 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD