Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Mobilny Punkt Spisowy w Ośrodku Kultury

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż dnia 16 czerwca (środa) w godz. od 16:00 do 19:00 miesz­kańcy naszej gminy, którzy dotych­czas nie spisali się w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021, z pomocą pracow­ników Urzędu Miej­skiego mogą tego dokonać w MOBIL­NYM PUNK­CIE SPISOWYM w Ośrodku Kul­tury i Turystyki.

Z punktu mogą skorzystać wszyscy miesz­kańcy miasta i gminy Pakość. Spisu może dokonać jedna osoba za wszyst­kich domow­ników. Osoba ta powinna posiadać przy sobie numery PESEL wszyst­kich osób, które zamiesz­kują pod danym adresem.

W trak­cie spisu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachować odpowiedni odstęp od innych osób.

Jed­nocześnie przy­pominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 jest obowiąz­kowy.

spis ludnosci Pakosc

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD