Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miejskim

W Dniu Kobiet, uczniowie i przed­szkolaki z Kościelca oraz przed­szkolaki z Pako­ści odwiedzili Urząd. Wizyty te stają się już tradycją, a dla naj­młod­szych artystów okazją do zaprezen­towania się przed szer­szą publicznością.


Na program spo­tkania złożyły się piosenki, układy taneczne, wier­szyki i życzenia. Było dużo uśmiechów, rado­ści oraz zabawy. Bar­dzo mi się tu podoba. Śpiewałem jako chór Krakowiaka, ale wcale się nie bałem i w przy­szłym roku też chcę tutaj przyjść – powiedział Mikołaj. Na koniec część artystów odwiedziła bur­mistrza robiąc mu swoją wizytą dużą niespodziankę.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD