Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowe oświetlenie przy Przed­szkolu Miejskim

W trosce o poprawę bez­pieczeń­stwa dzieci uczęsz­czających do przed­szkola, rodziców i nauczycieli, z inicjatywy bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, wzdłuż Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści w kierunku Parku Kul­turowego zamon­towano 6 sztuk lamp parkowych.

- W roku ubiegłym zabiegałem aby przy Przed­szkolu Miej­skim powstał chod­nik. W tym roku zleciłem mon­taż oświetlenia, bo bez­pieczna droga to nie tylko sama droga ale droga dobrze oświetlona. A wszystko to z myślą o naj­młod­szych – powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Koszt zadania 31.961,55 zł, wykonawca: Piotr Szczepaniak Przed­siębior­stwo Wielobran­żowe ELEKPIS.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD