Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 02.03.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/​5.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.2.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 31 marca 2017 14:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD