Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 14.03.2018 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 157/​3 oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Szerokiej 12 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 189/​1
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.15.1.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 kwiet­nia 2018 14:00

treść ogłoszenia

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD