Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 14.06.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.6.2016.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 11 lipca 2016 15:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD