Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 16.03.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych: w Pako­ści przy ul. Błonie — dz. nr 59/​4 oraz w Pako­ści przy ul. Mikołaja — dz. nr od 418/​1 do 418/​10.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 14 kwiet­nia 2017 12:00

treść ogłoszenia…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD