Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/​25, w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 53/​1 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/​13.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.5.2.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 kwiet­nia 2021 09:00

treść ogłoszenia

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD