Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prace coraz bar­dziej zaawansowane

Postępują prace związane z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. W okolicy ronda, na drugim pasie drogo­wym, drogo­wcy wylewają war­stwę asfaltu.

W nie­dzielę tj. 18 kwiet­nia od torów przy ul. Jan­kow­skiej w kierunku Rynku planowane jest ułożenie ostatecz­nej war­stwy ścieral­nej asfaltu.

Przy­pominamy o ostroż­no­ści — na terenie budowy w okolicy ronda panuje ruch wahadłowy, jest także dużo cięż­kiego sprzętu i robot­ników na drodze.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD