Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie „Pomagamy lokalnie”

Ser­decz­nie zapraszamy na spo­tkanie konsultacyjno-​doradcze z cyklu „Pomagamy lokal­nie” realizowane na zlecenie Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego przez Fun­dację Gaudeamus przy współ­pracy z Kon­sulatem Honorowym Ukrainy w Byd­gosz­czy. Spo­tkanie odbędzie się 31 maja o godz. 13.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści przy ul. Św. Jana 12.

Celem spo­tkania jest aktywizacja i integracja z obywatelami Ukrainy, zbudowanie współ­pracy z jed­nost­kami samorządu terytorial­nego w zakresie koor­dynacji i optymalizacji sys­temów wspar­cia dla osób dotkniętych kryzysem wojennym.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD