Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 26.11.2015

Zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Mieleń­skiej, oznaczonej jako dz. nr 108/​2, sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2 oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny ograniczony i II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO​.6840​.10​.14​.2015​.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 30 grud­nia 2015 12:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 26.11.2015

Ogłoszenie z dnia 23.11.2015

Zamówienie na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych położonych przy ul. Topolowej w Pako­ści, oznaczonych jako dz. nr 2/​32, 2/​33, 2/​34 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Łącko gm. Pakość — dz. nr 76/​20 oraz w m. Wielowieś gm. Pakość — dz. nr 53/​25 i 53/​26.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.2.2015.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 23 grud­nia 2015 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 23.11.2015

Ogłoszenie z dnia 05.10.2015

zamówienie na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 4/​9, dz. nr 4/​28 i dz. nr 5/​1 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/​41
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.5.2015.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 5 listopada 2015 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 05.10.2015

Ogłoszenie z dnia 27.08.2015

zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2 oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.8.2015.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 29 września 2015 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 27.08.2015

Ogłoszenie z dnia 23.07.2015

pdfInfor­macja o odwołaniu prze­targu136.3 KB

zamówienie na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych: położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, prze­znaczonych pod zabudowę garażami dz. nr 105/​45, dz. nr 105/​46, dz. nr 105/​47, dz. nr 105/​48 i dz. nr 105/​49 oraz położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość dz. nr 4/​9, dz. nr 4/​28 i dz. nr 5/​1; sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość: położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/​41 oraz położonej w Pako­ści przy ul. 21 Stycz­nia, oznaczonej jako dz. nr 196/​3
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.4.2015.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 25 sierp­nia 2015 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 23.07.2015

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD