Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 30 września 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej (obręb Rybitwy), oznaczonych jako dz. nr 105/​47, dz. nr 105/​48 i dz. nr 105/​49 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/​4.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.2.4.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 9 listopada 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 30 września 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 16 września 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.8.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 24 listopada 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 16 września 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 07 lipca 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Woj­dal gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 90 i 91, w m. Lud­kowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 114/​1, 62/​3 i 79/​4, w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/​4 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/​13.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I, II i III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.30.7.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 10 sierp­nia 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 07 lipca 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 9/​31 oraz sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/​43, 2/​45 i 2/​47.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.7.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 lipca 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 14 kwiet­nia 2021 r.

zamówienie na:
dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 25/​1, oraz dzier­żawę czę­ści nie­ruchomo­ści grun­towej położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​6, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.3.5.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 18 maja 2021 11:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 14 kwiet­nia 2021 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD