Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pracodawcy poszukiwani

Urząd Miej­ski w Pako­ści poszukuje pracodaw­ców z terenu naszej gminy i okolic gotowych do zatrud­nienia miesz­kań­ców Pako­ści oraz obywateli Ukrainy prze­bywających na terenie Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Pracodawcy poszukiwani

Regionalny Punkt Informacyjno-​Doradczy w Inowrocławiu

Angażując się w pomoc dla uchodź­ców z Ukrainy Wyż­sza Szkoła Gospodarki w Byd­gosz­czy, Kolegium Nauk Spo­łecz­nych w Ino­wrocławiu uruchomił Regionalny Punkt Informacyjno-​Doradczy.

Czytaj więcej: Regionalny Punkt Informacyjno-​Doradczy w Ino­wrocławiu

WFOŚ zaprasza na spotkanie

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne, którego tematem będą „Pompy ciepła w ter­momoder­nizowanych budyn­kach jednorodzinnych”.

Czytaj więcej: WFOŚ zaprasza na spo­tkanie

Umowa pod­pisana, plac przekazany

Dnia 5 kwiet­nia br. została pod­pisana umowa na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji desz­czowej, sanitar­nej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Umowa pod­pisana, plac prze­kazany

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD