Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kon­trola segregacji opadów na osiedlu Mogileńskim

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że w czerwcu br. prze­prowadzono wstępną kon­trolę segregacji odpadów komunal­nych powstających w budyn­kach wielorodzin­nych przy ul. Mogileń­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: Kon­trola segregacji opadów na osiedlu Mogileń­skim

Roz­poczęcie prac na osiedlu Działyńskich

W dniu wczoraj­szym roz­poczęła się realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla Działyń­skich oraz ulic przy­ległych”. Prace roz­poczeły się na ulicy Kurzawskiego.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac na osiedlu Działyń­skich

XXXIII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 23 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…55.42 KB

Ostat­nie dni na złożenie deklaracji do CEEB

PRZY­POMINAMY, ŻE 30 CZERWCA BR. UPŁYWA TER­MIN SKŁADANIA DEKLARACJI DOT. ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYN­KÓW DO CEN­TRAL­NEJ EWIDEN­CJI EMISYJ­NO­ŚCI BUDYN­KÓW (CEEB)

Czytaj więcej: Ostat­nie dni na złożenie deklaracji do CEEB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD