Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uwaga, od jutra potrwają prace na Jan­kow­skiej i Rynku

Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych Inodrog infor­muje, iż w dniu jutrzej­szym tj. 8 maja w godzinach od 7.00 do 16.00 planowanie jest układanie war­stwy nawierzchni od ronda w m. Jan­kowo do przejazdu kolejowego na ulicy Jankowskiej.

Czytaj więcej: Uwaga, od jutra potrwają prace na Jan­kow­skiej i Rynku

Uwaga kierowcy!

Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych Inodrog infor­muje, iż w dniu jutrzej­szym tj. 6 maja będą prowadzone prace związane z układaniem war­stwy nawierzchni na ulicy Rynek (przy Urzędzie Miej­skim w Pako­ści) oraz na ulicy Żabiej.

Czytaj więcej: Uwaga kierowcy!

230 rocz­nica uchwalenia Konstytucji

Święto Narodowe Trzeciego Maja to pol­skie święto pań­stwowe, które obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia Kon­stytucji 3 maja 1791 roku. Kon­stytucja 3 maja była pierw­szą w Europie i drugą na świecie — po kon­stytucji amerykań­skiej z 1787 r. — nowoczesną, spisaną kon­stytucją czyli aktem o naj­wyż­szej mocy praw­nej w państwie.

Czytaj więcej: 230 rocz­nica uchwalenia Kon­stytucji

Sym­boliczne otwar­cie boiska

Od dzisiaj miesz­kańcy Gminy Pakość mogą korzystać z nowo wybudowanego, wielofunk­cyj­nego boiska spor­towego w Dziar­nowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dokonano sym­bolicz­nego jego otwarcia.

Czytaj więcej: Sym­boliczne otwar­cie boiska

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD