Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie „Pomagamy lokalnie”

Ser­decz­nie zapraszamy na spo­tkanie konsultacyjno-​doradcze z cyklu „Pomagamy lokal­nie” realizowane na zlecenie Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego przez Fun­dację Gaudeamus przy współ­pracy z Kon­sulatem Honorowym Ukrainy w Byd­gosz­czy. Spo­tkanie odbędzie się 31 maja o godz. 13.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści przy ul. Św. Jana 12.

Czytaj więcej: Spo­tkanie „Pomagamy lokal­nie”

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 31 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego odbędzie sie XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…107.97 KB

Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Pakości

Dnia 23 maja 2022r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Czytaj więcej: Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD