Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów koło w Pakość

W dniu 10 maja 2022 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­ski Związek Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów Koło Pakość na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytal­nym pt. „Wyjazd integracyjny do Kruszwicy”.

Czytaj więcej: Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów koło w Pakość

Zmiana godzin przyj­mowania w dniu 27 maja

Szanowni Pań­stwo,
Infor­mujemy, iż 27 maja (piątek) Urząd Miej­ski w Pako­ści czynny do godziny 13.15. Kasa Urzędu czynna do godz. 12.00. Za utrud­nienia przepraszamy!

Awaria słupa oświetleniowego

W związku z awarią we wnęce słupa oświetleniowego nastąpi prze­rwa w oświetlaniu ulic: Radłow­skiej, Kwiatowej, Krót­kiej, Polnej, Han­kiewicza oraz Lesz­czyń­skiego. Powyż­sza awaria wiąże się z koniecz­no­ścią wymiany słupa oświetleniowego. Zgod­nie z otrzymaną uzyskaną infor­macją naprawa nastąpi w czwar­tek tj. 19 maja br. Za utrud­nienia przepraszamy!

Czasowa organizacja ruchu na ul. Barcińskiej

W związku z budową linii światło­wodowej przez firmę Wasko z siedzibą w Gliwicach w dniach 1920 maja, wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na drodze wojewódz­kiej nr 251 Kaliska – Ino­wrocław, na odcinku od km 61+310 do km 61+915 (połączenie ul. Bar­ciń­skiej z ulicą Jana Kasprowicza, Józefa Pił­sud­skiego oraz Kard. Stefana Wyszyń­skiego, a także skrzyżowanie Barcińska-​Ludkowo).

Czytaj więcej: Czasowa organizacja ruchu na ul. Bar­ciń­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD