Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że Krajowe Cen­trum Prze­ciw­działania Uzależ­nieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy doświad­czających problemów związanych z używaniem sub­stan­cji psychoak­tyw­nych i ich bliskich. Муніципальне управління в Пакощі повідомляє, що Національний центр профілактики наркоманії запустив гарячу лінію для людей з України, які відчувають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, та їх родичів.

Czytaj więcej: Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

Spo­tkanie dla Obywateli Ukrainy/​Зустріч для громадян України

Szanowni Obywatele Ukrainy,
Dnia 9 maja 2022r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści (przy ul. Św. Jana 12) odbędzie się spo­tkanie infor­macyjne. Bar­dzo prosimy o przy­bycie wraz z wła­ścicielami posiadło­ści, u których w chwili obec­nej zamieszkujecie.

Шановні громадяни України!
9 травня 2022р. (понеділок) о 16.00 відбудеться інформаційна зустріч у Центрі культури і туризму в Пакості (вул. Св. Яна 12). Просимо вас прийти разом з власниками нерухомості, де ви зараз проживаєте.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z prze­wod­niczącym RM Tomaszem Oset składają naj­ser­decz­niej­sze życzenia pakoskim Strażakom!

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD