Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wstrzymana obsługa klienta w PUG

W związku z zagrożeniem roz­po­wszech­nienia się koronawirusa, w trosce o wspólne bez­pieczeń­stwo zdrowotne, od dnia 23 marca br. do odwołania wstrzymana jest bez­pośred­nia obsługa klien­tów w Przed­siębior­stwie Usług Gmin­nych spółka z o.o.

Czytaj więcej: Wstrzymana obsługa klienta w PUG

Przejazd kolejowy tym­czasowo zamknięty

Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych Inodrog infor­muje, iż w związku z moder­nizacją nawierzchni drogo­wej przejazdu kolejowego (naprawą płyt przejaz­dowych) przejazd kolejowy przy ulicy Jan­kow­skiej pozostanie wyłączony z ruchu koło­wego do środy tj. 24 marca br.

Kon­kurs dla sołectw

Zachęcamy do wzięcia udziału w pierw­szej edycji wojewódz­kiego kon­kursu pod nazwą „Fun­dusz sołecki – naj­lep­sza inicjatywa”.

Czytaj więcej: Kon­kurs dla sołectw

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD