Twój urząd

Tabor pakoskiego Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych powięk­szył się o o nowy pojazd

Fabrycz­nie nowy, nowoczesny samo­chód ciężarowy marki Mer­cedes Benz Actros będzie służył w spółce Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pakości.

Pojazd prze­znaczony jest do zbiórki opadów komunal­nych, wyposażony w dwukomorową zabudowę z dwoma nie­zależ­nymi urządzeniami zasypowymi tyl­nymi oraz dwoma nie­zależ­nie pracującymi odwłokami.

Pojem­ność skrzyń ładun­kowych wynosi 14m3 oraz 7m3. Urządzenie załadow­cze przy­stosowane jest do opróż­niania pojem­ników od 80 do 1100 litrów.

Prezes Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Wiesław Nur­ski nie kryje zadowolenia z zakupu:
- Ten nowoczesny sprzęt poprawi bowiem wydaj­ność i szyb­kość usługi odbierania i zagospodarowywania odpadów komunal­nych, a w przy­szło­ści pozwoli na obniżenie kosz­tów ich wywozu.