Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wstrzymana obsługa klienta w PUG

W związku z zagrożeniem roz­po­wszech­nienia się koronawirusa, w trosce o wspólne bez­pieczeń­stwo zdrowotne, od dnia 23 marca br. do odwołania wstrzymana jest bez­pośred­nia obsługa klien­tów w Przed­siębior­stwie Usług Gmin­nych spółka z o.o.

Kasa przed­siębior­stwa od dnia 23 marca br. rów­nież zostaje zamknięta. Bieżące sprawy można załatwiać telefonicz­nie, mailowo lub listownie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD