Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zlecenie realizacji zadania publicz­nego z pominięciem otwar­tego kon­kursu ofert w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Pakość w 2021 r.

Dnia 30 czerwca 2021r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny do Biskupina”.

Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2020 r. poz 1057 z późn.zm.). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

pdfOferta1.46 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD