Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Wypożyczal­nia kajaków czynna od 2 lipca

Od 2 lipca br. nad Jeziorem Pakoskim w m. Jan­kowo będzie moż­liwość wypożyczenia kajaków. Wypożyczal­nia czynna będzie w piątki w godzinach od 12.00 do 19.00, a w soboty, nie­dziele i święta w godzinach od 10.00 do 20.00, przy czym ostat­nią godziną wypożyczenia będzie godz. 19.00. Koszt wynajęcia kajaka wynosić będzie 10 zł za godzinę.

Wypożyczal­nia sprzętu wod­nego nie­czynna do odwołania

W związku z zaist­niałą sytuacją na jeziorze Pakoskim (nie­spraw­ność roweru wod­nego) Urząd Miej­ski w Pako­ści zamyka wypożyczal­nie sprzętu wod­nego przy plaży w Jan­kowie do czasu ponow­nego spraw­dzenia stanu tech­nicz­nego pozostałego sprzętu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD