Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ciekawe zdjęcia Parku Kulturowego

Prezen­tujemy Pań­stwu naj­now­sze zdjęcia Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska autor­stwa p. Jerzego Joachimiaka. Jeżeli ktoś chciałby opublikować swoje zdjęcia z tego tematu prosimy o osobisty kon­takt z Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11, w godzinach pracy urzędu.

Galeria zdjęć p. Jerzego Joachimiaka (paź­dzier­nik 2012)

LOGOTYP OBWODNICA'

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD