Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Godziny funk­cjonowania Infor­macji Turystycznej

Infor­macja Turystyczna przy ulicy Bar­ciń­skiej 11 w Pako­ści czynna jest od piątku do nie­dzieli w godzinach od 10.00 do 17.00.

W przy­padku pozostałych dni proszony jest kon­takt telefoniczny z Ośrod­kiem Kul­tury i Turystyki pod numerem 52 351 83 45. Wycieczki zor­ganizowane należy zgłaszać z minimum jed­no­dniowym wyprzedzeniem.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD