Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Kal­waria Pakoska na tar­gach turystycz­nych w Toruniu

W miniony week­end pracow­nicy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej promowali Kal­warię Pakoską na tar­gach turystycz­nych.
W dniach 910 kwiet­nia odbyły się Targi Turystyczne „Wypoczynek” połączone z Toruń­skim Festiwalem Smaków.

Pod­czas szóstej edycji tar­gów swoją ofertę prezen­towali wystawcy z całej Pol­ski – miasta i regiony turystyczne, touroperatorzy, gospodar­stwa agroturystyczne oraz organizatorzy aktyw­nego wypoczynku.

Na stanowisku Gminy Pakość odwiedzający mogli zapoznać się z atrak­cjami naszej gminy. Wśród odwiedzających było wiele osób, które już odwiedziły Kal­warię Pakoską ale rów­nież Ci, który nie jesz­cze jej nie poznali.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD