Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Koza zawitała do Pakości”

Zgod­nie z tradycją prak­tykowaną do dziś na Kujawach, pod koniec kar­nawału pojawia się barwny korowód prze­bierań­ców. Wedle zwyczaju w orszaku znaj­duje się para młoda, koza, bocian, niedź­wiedź, baba i dziad oraz inni prze­bierańcy. Do naszej gminy „koza” zawitała 4 marca 2014r.

Pochód roz­począł się w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, następ­nie prze­bierańcy ruszyli z kozą po gminie odwiedzając różne miej­sca, m.in. przed­szkole miej­skie, sołec­two Rycerzewko, Rycerzewo, Dziar­nowo, Kościelec.

- Faj­nie, że ktoś dba o kujaw­skie tradycje. Jako mała dziew­czynka pamiętam zapustne kolorowe, roz­śpiewane orszaki, które zawsze były ciepło przyj­mowane. Dzięki dzieciom ze Szkoły w Kościelcu obecne pokolenie może zobaczyć jak to wyglądało daw­niej – powiedziała p. Bar­bara, jedna z miesz­kanek Pako­ści.

- Jestem miesz­kanką gminy Pakość od nie­dawna. Tam skąd pochodzę nie ma takiej tradycji. Pierw­szy raz widziałam ten orszak i bar­dzo mi się podoba – skomen­towała z kolei p. Maria.

Jak co roku, w postacie „zapust­nego orszaku” wcieliły się dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD