Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Młodzi koszykarze „SOKOŁA” na „hali mistrzów”

Wiel­kim wydarzeniem dla młodych koszykarzy MUKSSOKÓŁ” było spo­tkanie ligowe z drużyną „Młodzików młod­szych” „ANWILU” Włocławek które odbyło się na słyn­nej „HALI MISTRZÓW”.

Sama wiel­kość hali na której nasi chłopcy roze­grali spo­tkanie było wiel­kim prze­życiem dla pod­opiecz­nych trenera Mariusza Lewan­dow­skiego jed­nak moż­liwość obej­rzenia treningu zawodowych koszykarzy „ANWILU” przy­gotowujących się do spo­tkania ligowego było praw­dziwym hitem, który na pewno na długo pozostanie w pamięci młodych Pakoskich adep­tów koszykówki.
Nasi zawod­nicy mieli moż­liwość obej­rzeć jak wygląda trening zawodowych koszykarzy, spo­tkać się z naj­lep­szym aktual­nie strzel­cem roz­gryweki ligowych Pol­skiej Ligi Davidem Jelin­kiem czy dwoma czar­noskórymi koszykarzami, którzy mają w swoim dorobku występy w naj­lep­szej lidze świata NBA. Wpraw­dzie sam mecz nasi koszykarze wysoko prze­grali, jed­nak za prze­ciw­ników mieli swoich rówieśników, którzy na co dzień trenują na tej hali i mają moż­liwość pod­glądanie naj­lep­szych pol­skich koszykarzy. Zapew­niamy jednak,że chłopcy tanio swojej skóry nie sprzedali i dziel­nie wal­czyli do samego końca. Na koniec warto pod­kreślić, że młodzi koszykarze „SOKOŁA” mają swój „fanc­lub” złożony z rodziców, którzy jeż­dżą na mecze razem z swoimi pociechami i głośno zagrzewają do boju naszych chłop­ców. Następne spo­tkanie nasi koszykarze roze­grają na wyjeź­dzie z drużyną „ASTORII” Byd­goszcz dnia 19 grud­nia. O meczach, które roze­grane zostaną już w roku 2016 poin­for­mujemy w osob­nym komunikacie.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD