Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Pierw­sza siłow­nia w Pako­ści na świeżym powietrzu już działa.

Dziś tj. 28 czerwca br. gmina Pakość oddała do użytku dwie bez­płatne plenerowe siłownie.

Lokalizacje nowych „fit par­ków” znalazły swoje miej­sce przy ul. Mogileń­skiej oraz przy plaży w Jan­kowie. W skład „siłowni pod chmurką” zlokalizowanej przy plaży w m. Jan­kowo wchodzą: biegacz+podciąg nóg, wahadło+wyciąg górny, prasa nożna+drabinka, natomiast w skład siłowni zlokalizowanej w parku przy ul. Mogileń­skiej wchodzą: twister + step­per, motyl + nar­ciarz, wyciskanie siedząc + wioślarz.

Sprzęty, które wchodzą w skład siłowni, dostosowane są zarówno dla dzieci, dorosłych i seniorów, osób począt­kujących i zaawan­sowanych spor­tow­ców. Ułatwieniem dla osób począt­kujących są instruk­cje opisujące prawidłowy spo­sób korzystania ze sprzętu.
Urządzenia służą do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Plenerowa siłow­nia to doskonałe miej­sce dla osób, które chciałyby poprawić swoją kon­dycję lub roz­grzać mięśnie przed np. biegiem. Treningi na świeżym powietrzu z pew­no­ścią przynoszą więcej korzy­ści niż te wykonywane w zamkniętym pomiesz­czeniu. Ćwicząc w siłowni zewnętrz­nej szyb­ciej można spalić kalorie i poprawić kondycję.

Zapraszamy do wypróbowania nowej siłowni!