Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Puchar Pol­ski w Nor­dic Wal­king dla Elż­biety Wojciechowskiej

2 paź­dzier­nika br. w War­szawie odbył się wielki Finał Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king — impreza koń­cząca zawody w ramach Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king. W skład Pucharu wchodził cykl 6 imprez odbywających się na terenie całego kraju. Pierw­sze zawody miały miej­sce w kwiet­niu w Koszalinie, kolejne w maju w Bar­linku i Gdań­sku, w sierp­niu w Gnieź­nie , we wrześniu w Tyrawie Solnej(Bieszczady) i wresz­cie paź­dzier­nikowy finał w War­szawie. Zawod­niczka z Pako­ści star­towała na dystan­sie 20km wygrywając te zawody z czasem 2godz. 8min. 21sek. Pako­ścianka zwyciężyła także w ogól­nej klasyfikacji Pucharu Pol­ski w Nor­dic Wal­king w kategorii open oraz swojej kategorii wiekowej.
Ser­decz­nie gratulujemy!

P1070757

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD