Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Finał Dni Pakości

Dni Pako­ści 2012 zakoń­czyły się kon­cer­tami na stadionie miej­skim. Wśród wykonaw­ców na scenie pojawiły się zespoły Rag­gafaya oraz HEY z Kasią Nosow­ską.

Czytaj więcej: Finał Dni Pako­ści

Inauguracja Dni Pako­ści 2012

W środę 27 czerwca br., Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zain­augurował uroczy­ście obchody Dni Pako­ści 2012.

Czytaj więcej: Inauguracja Dni Pako­ści 2012

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD