Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

OSP Pakość mistrzem wojewódz­twa w piłce nożnej !

W dniu 28 lutego 2009 roku sobota w hali spor­towej w Gąsawie odbył się V Wojewódzki Tur­niej Halowej Piłki Noż­nej Drużyn Ochot­niczych Straży Pożar­nych. Zawody roz­poczęły się o godzinie 10:00, a udział w nich wzięło 13 zespołów z całego wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.
Ochot­nicza Straż Pożarna z Pako­ści reprezen­towała powiat Ino­wrocław­ski. W składzie drużyny znaleźli się następujący zawod­nicy: Rafał Kubiak, Łukasz Kubiak, Mate­usz Paciorek, Hubert Grupa, Mariusz Lewan­dow­ski, Mikołaj Bed­narek, Mar­cin Dąbrow­ski, Kamil Ojczenasz i Andrzej Idziaszek.

Zapraszamy na stronę inter­netową Kal­warii Pakoskiej

Zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej strony inter­netowej Kal­warii Pakoskiej, na której znaleźć można wszyst­kie aktual­no­ści nt. renowacji Kal­warii, odbywających się wydarzeń oraz galerii zdjęć. zobacz…

Pakoski ORLIK otwarty!

W dniu 26.11.2008 r. o godz. 10:00 roz­poczęto uroczyste otwar­cie kom­pleksu boisk spor­towych w ramach projektu ORLIK 2012. W uroczysto­ści udział wzięli m.in. przed­stawiciele ministerialni, Sejmu RP, Urzędu Wojewódz­kiego, Urzędu Mar­szał­kow­skiego oraz przed­stawiciele samorządu lokalnego.

Czytaj więcej: Pakoski ORLIK otwarty!

Orlik na ukończeniu

Kom­pleks spor­towy ORLIK realizowany przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści już na ukoń­czeniu. Widać na obecną chwilę zaplecze socjalne, pił­kochwyty oraz dwa boiska z oznaczonymi liniami.

Czytaj więcej: Orlik na ukoń­czeniu

Kwestowali na rzecz Kal­warii Pakoskiej

W dniu Wszyst­kich Świętych przed pakoskim cmen­tarzem kwestowano na rzecz Kal­warii Pakoskiej. Dzięki hoj­no­ści spo­łeczeń­stwa uzbierano pokaźną kwotę 13.830 za co wszyst­kim ser­decz­nie dziękujemy w imieniu kwestujących oraz Fun­dacji „Kal­waria Pakoska”.

Czytaj więcej: Kwestowali na rzecz Kal­warii Pakoskiej

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD