Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Dni Pako­ści udane!

Dopisała pogoda, publicz­ność i wykonawcy. Tak w kilku słowach zaczynamy relację z Dni Pako­ści, które na długo pozostaną w naszej pamięci jako jedne z naj­bar­dziej udanych. Dzięki wspaniałej organizatorce — P. Bar­barze Szat­kow­skiej dyr. Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, współ­udziale spon­sorów i wielu innych osób miały miej­sce kon­certy wielu zespołów a na zakoń­czenie gwiazdy pol­skiej sceny roc­kowej — zespołu WILKI.

Czytaj więcej: Dni Pako­ści udane!

Biesiada na koniec lata w Pakości.

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza w dniach 26 i 27 sierp­nia na plenerowe imprezy z okazji zakoń­czenia okresu wakacyjnego.

Czytaj więcej: Biesiada na koniec lata w Pako­ści.

Dni Pako­ści — aura nie jest najważniejsza!

Tegoroczne Dni Pako­ści pogodne wyłącz­nie za sprawą gwiazd wiel­kiego for­matu i wspaniałego zaan­gażowania miesz­kań­ców oraz gości, którzy pomimo często padającego desz­czu tłum­nie przy­byli i bawili się na imprezach z okazji dni naszego miasta.

Czytaj więcej: Dni Pako­ści — aura nie jest naj­waż­niej­sza!

Wykaz kaplic

 1. Kaplica — Wniebo­wstąpienie Pańskie
 2. Kaplica — Ogród Gestemański
 3. Kaplica — Judasz
 4. Kaplica — Wniebo­wzięcie Naj­święt­szej Maryi Panny
 5. Kaplica — Cedron
 6. Kaplica — Brama Jerozolimska
 7. Kaplica — Annasz
 8. Kaplica — Pożegnanie z Maryją
 9. Kaplica — Wieczernik
 10. Kaplica — Dom Kaj­fasza i Więzienie
 11. Kaplica — Herod
 12. Kaplica — Piłat
 13. Kaplica — Włożenie Krzyża
 14. Kaplica — Pierw­szy Upadek
 15. Kaplica — Spo­tkanie z Maryją
 16. Kaplica — Cyrenejczyk
 17. Kaplica — św. Weronika
 18. Kaplica — Drugi Upadek
 19. Kaplica — Jezus Pociesza Niewiasty
 20. Kaplica — Trzeci Upadek
 21. Kaplica — Obnażenie z Szat
 22. Kaplica — Przy­bicie do Krzyża
 23. Kościół Ukrzyżowania
 24. Kaplica — Opłakiwanie
 25. Kaplica — Grób Chrystusa

Fotografie kaplic wraz z opisami znaj­dziesz w naszej galerii.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD