Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Umowa pod­pisana. Park Kul­turowy tań­szy o blisko 4 mln. zł

Dnia 20 grud­nia br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści została pod­pisana umowa dotycząca wykonania robót budow­lanych dla inwestycji pn. „Utworzenie parku kul­turowego „Kal­waria Pakoska” jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk” z wyłonioną w trak­cie postępowania prze­tar­gowego firmą Drogi i Mosty Hen­ryk Boczek.

War­tość inwestycji wyniesie 11.396.720,67 zł, a więc o blisko 4 mln. zł mniej niż pier­wot­nie zakładano dla tego projektu. Zakoń­czenie inwestycji zaplanowano na 30 września 2012 r.

umowa_kalwaria1

umowa_kalwaria2

LOGOTYP OBWODNICA'

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD