Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Zakoń­czenie Wiel­kiej Majówki 2013

Odpust Znalezienia Krzyża Św., a następ­nie festyn parafialny na wzgórzu klawaryj­skim oraz kon­cert Ryszarda Ryn­kow­skiego zakoń­czyły tegoroczną majówkę w Pako­ści. Uroczystość religijna, a potem zabawa przy­ciągnęły w to miej­sce wielu miesz­kań­ców Pako­ści i ich gości.


- Dzisiej­szy dzień stanowi dla mnie fajne zakoń­czenie majówki. Byłam prawie na wszyst­kich imprezach organizowanych od wtorku i jestem bar­dzo zadowolona, a naj­bar­dziej moje dzieci. Myślę, że współ­praca tak wielu osób i instytucji zmienia oblicze naszej gminy – mówi jedna z miesz­kanek Pako­ści

- Nie jest to moja pierw­sza obec­ność w Pako­ści, ale tegoroczny program imprez mieli­ście ambitny. I wszystko to dzieje się w obrębie Kal­warii Pakoskiej. Jestem pod wrażeniem tego miej­sca i ludzi, którzy tu działają, szczegól­nie pomysłu na organizację imprez skierowanych do wszyst­kich przez władze miasta, fun­dację i kościół. Zazdrosz­czę wam tego – stwier­dził turysta z Bydgoszczy

Fotografie autor­stwa p. Jerzego Joachimiaka.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD